Huisregels

De TU Delft hanteert een aantal vaste huisregels. Deze hebben betrekking tot de goede gang van zaken in en het gebruik van de gebouwen, terreinen en voorzieningen van de Technische Universiteit Delft door studenten en bezoekers.

HUISREGELS SPORT

Sportkaart verplicht
Je hebt alleen toegang tot de sportaccommodaties met een geldige sportkaart, die je op verzoek van de medewerkers moet kunnen tonen. De sportkaart is je persoonlijke eigendom, ga er dus voorzichtig mee om. Bij verlies, diefstal of (ernstige) beschadiging van de kaart kun je voor euro 7,50 een duplicaat aanschaffen. 

Prijzen
Met een algemene sportkaart mag je deelnemen aan alle activiteiten, behalve de activiteiten waarvoor een aanvullende prijs geldt, zoals fitness.

Restitutie aanschafprijs sportkaart
Sportkaartbezitters die (langdurig) niet (meer) kunnen sporten vanwege een (aantoonbare) blessure, een studie- of stageplek in het buitenland, of het aflopen van hun studieperiode kunnen restitutie aanvragen voor een deel van de kosten van hun sportkaart. Voorwaarde is dat de periode, waarop de teruggave betrekking heeft, langer is dan drie maanden.

Om een deel van de kosten van de sport- en/of fitnesskaart retour te krijgen, kun je je uitsluitend tussen 8.00 uur en 11.00 uur melden bij de Sportbalie van de Unit Sport & Cultuur. Vanzelfsprekend moet je documenten overleggen waarmee je aantoont dat je voor een gedeeltelijke teruggave in aanmerking komt.

Bij de balie van de Unit Sport dien je een formulier in te vullen, en word je verzocht bankgegevens te verstrekken die het mogelijk maken het restitutiebedrag over te maken op jouw bankrekening.

Let op: bij een niet-Nederlandse rekening is een SWIFT-code noodzakelijk. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. Na invulling van het formulier wordt je sportkaart direct ingenomen en ongeldig gemaakt.

Het bedrag van de teruggave wordt verminderd met  € 5,00 (administratiekosten). 

Sportief gedrag
Sporters gedragen zich overal sportief: op het veld, in de zaal, op de baan, in het Sportcafé enz.

Sportkleding

  • Sporten doe je in sportkleding;
  • Sportschoenen voor gebruik in de binnenaccommodaties moeten schoon zijn en mogen niet als buitenschoeisel zijn gebruikt;
  • Sportschoenen die strepen op de vloer achterlaten (vooral zwarte zolen), zijn verboden in de sportzalen;
  • Tennisschoenen zijn verplicht op de SmashCourt banen;
  • De DOJO moet blootsvoets betreden worden of met specifiek hiervoor bedoeld schoeisel.

Risicovolle sporten
Een aantal risicovolle sporten (bijvoorbeeld klimmen en schermen) mogen alleen beoefend worden onder toezicht van een docent.
Correct achterlaten accommodatie
Laat accommodatie (sporthallen, kleedkamers, enz.) na gebruik netjes achter. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.

 

HUISREGELS CULTUUR

Vrij gebruik ruimtes

Met de aanschaf van een abonnement (muziek, dans & theater, dj, theater, film en foto) staan er veel ruimtes tot je beschikking. De instrumenten en apparatuur zijn kostbaar. Daarom hebben we een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. Je wordt geacht deze regels te kennen. Bij de balie kun je terecht voor meer informatie.

Werkstukken
Werkstukken die je gemaakt hebt bij Cultuur blijven tot twee maanden na de cursus eigendom van Sport & Cultuur; daarna kun je ze afhalen. Sport & Cultuur bewaart achtergelaten werken tot de start van het nieuwe collegejaar; daarna worden ze definitief eigendom van Sport & Cultuur en heeft Sport en Cultuur tevens het recht om werkstukken voor publicaties te gebruiken. 

Schade
Als je schade aan materialen of faciliteiten constateert of veroorzaakt, meld dit dan direct bij een van de balies van de Sport & Cultuur. Zo kunnen we het onderhoud goed bijhouden. Schade door nalatig gedrag verhalen we op de veroorzaker.

Gevonden voorwerpen
Ben je iets kwijt of heb je zelf iets gevonden? Meld dit dan bij een van de baliemedewerkers van Sport & Cultuur. Als je iets verloren bent, noteert de baliemedewerker je naam en telefoonnummer. 

Consumpties
Het is niet toegestaan dranken en/of etenswaren op de sportvelden en in de accommodaties te consumeren, te verstrekken of te verkopen. Het gebruik van consumpties is alleen toegestaan in het Sportcafé en het Cultuurcafé. 

Rookverbod
Bij Sport & Cultuur geldt een algeheel rookverbod.

Lokaal terugbrengen in nulstand
De lokalen en ruimtes moeten na gebruik netjes worden achtergelaten en worden teruggebracht in de zogenaamde nulstand. In ieder lokaal hangt een plattegrond met deze nulstand. Heb je van een ruimte gebruik gemaakt, dan ben jij er verantwoordelijk voor om de ruimte weer in de nulstand achter te laten. Zo nodig brengen we schoonmaakkosten in rekening bij de huurder/gebruiker.
Het is niet toegestaan om spullen te verplaatsen tussen de verschillende ruimtes. Wanneer je iets mist in een lokaal, of het lokaal niet aantref in de nulstand, meld dit dan aan de balie.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Nooduitgangen

De nooduitgangen moeten altijd vrij worden gehouden in verband met de brandveiligheid.

Prijzen
Bij elke cursus staat de prijs voor studenten en voor overigen vermeld op de website van Sport en Cultuur. De prijzen van de cursussen zijn inclusief materiaal, tenzij dit anders vermeld staat in de cursusinformatie.

Prijswijzigingen
De Unit Sport & Cultuur behoudt zich het recht voor om zo nodig gedurende het seizoen prijswijzigingen door te voeren.

Annulering activiteiten
Sport & Cultuur behoudt zich het recht voor om aangekondigde activiteiten te annuleren. Aan eventuele fouten in de aankondigingen en/of prijzen van activiteiten kunnen geen rechten worden ontleend.

Restitutie
Aankopen bij Sport & Cultuur worden niet geruild of vergoed, behalve wanneer:

  • de activiteit waarvoor je hebt betaald door Sport & Cultuur is afgelast;
  • je na auditie of selectie niet bent toegelaten tot een activiteit waarvoor je hebt betaald;
  • de activiteit waarvoor je per bank/giro hebt betaald vol blijkt te zijn.

Privacy
Voor ons reserverings- en betalingssysteem vragen wij klanten om een vingerscan te laten maken. De vingerscan is niet te herleiden tot een echte afdruk. Er wordt geen plaatje opgeslagen (zoals bij de overheid wel het geval is) maar een ‘algoritme’. Het algoritme bestaat uit een cijfer van 364 posities, is gepatenteerd en ook nog eens beveiligd met encryptie (aes256, de hoogste vorm van encryptie). Hiermee waarborgen wij de privacy van onze klanten en dit ‘algoritme’ is dus niet te gebruiken voor andere doeleinden dan toegang tot onze diensten en faciliteiten. Het opgeslagen ‘algoritme’ zorgt ervoor dat onze klanten direct herkenbaar zijn in het reserverings- en betalingssysteem.  Hiermee kunnen we je sneller van dienst zijn.
 
Voor vragen of meer informatie verwijzen wij je graag naar de balie Sport, balie Cultuur of balie Fitness.

Aansprakelijkheid
Deelnemen aan activiteiten bij Sport & Cultuur doe je op eigen risico. Sport & Cultuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan persoonlijke eigendommen. Laat daarom geen waardevolle bezittingen onbewaakt achter in de ruimtes en kleedkamers. Bij Sport kun je gratis gebruik maken van een locker om je spullen in op te bergen. We adviseren je om te zorgen voor een adequate Wettelijke Aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.

Posters
Studenten/verenigingen mogen uitsluitend posters ophangen op de daarvoor bestemde plekken en uitsluitend met goedkeuring van de de afdeling Communication van S&C. 

Naam auteur: M&C
© 2017 TU Delft

Metamenu