Topsport


Studie en topsport: TU Delft maakt het mogelijk

De TU Delft ondersteunt studenten die studie en topsport combineren en investeert in het ontwikkelen van talent binnen en buiten de collegebanken.

Topsport en studie vragen vaak beiden volledige commitment. Een regulier onderwijsprogramma kan daardoor lastig te combineren zijn met een trainingsprogramma op topsportniveau. Het topsportbeleid van de TU Delft is gericht op het voorkomen of beperken van eventuele studievertraging.

Foto: Jim Heijman, judoka

Aan het begin van elk academisch jaar wordt met elke topsporter een individueel studieplan opgesteld, waardoor ambities en verwachtingen in een vroeg stadium worden vastgesteld of bijgesteld. Ook kan de topsporter tijdens zijn of haar studie voor advies en begeleiding terecht bij de studieadviseurs en de topsportcoördinator. Uiteraard krijgen alle topsporters toegang tot de sportfaciliteiten van de Unit Sport. Daarnaast wordt op individueel niveau bekeken of de topsporter in aanmerking komt voor financiële ondersteuning in de vorm van de Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS) en sponsoring.

Onze topsporters

Dit academisch jaar hebben zo’n 50 studenten een TU Delft-topsportstatus. Onder de topsporters zitten naast vele talenten ook Nederlands-, Europees- en Wereldkampioenen en Olympische deelnemers. Onze topsporters vertegenwoordigen samen een breed scala aan sporten. Delft staat bekend om haar professionele roeiers, daarnaast wordt ook topsport beoefend in onder andere handboogschieten, schermen, judo, autosport en zeilen.

Foto: Boris Burkhardt, hockey

Wil je de avonturen en uitdagingen van onze topsporters volgen? Volg hen dan op:


Uitgelicht in maart: Bryan Lusse

Elke maand belichten we een bijzondere prestatie, succes of persoonlijk verhaal.

Karateka Bryan Lusse won begin maart de Nederlandse Kampioenschappen in de seniorklasse-75 kg!

Gefeliciteerd Bryan met deze topprestatie!

 

 

 

 
Topsportcoördinator

"Mijn ambitie is om te zorgen voor een klimaat en omgeving waarin de topsporter zowel voor zijn studie als sport optimaal kan presteren.” - Olga Peters, topsportcoördinator

Voor advies en begeleiding kunnen topsporters terecht bij topsportcoördinator Olga Peters. Zij denkt mee hoe de combinatie van studie en sport goed op elkaar afgestemd kan worden. Olga is het vaste aanspreekpunt voor de topsporters en is onder andere verantwoordelijk voor het aanvragen en toekennen van TUD-topsportstatus en bijbehorende faciliteiten. Zij verzorgt tevens de intake, stelt de onderwijsplanning op, organiseert bijeenkomsten en lezingen, voert tussentijdse gesprekken; alles in nauwe samenwerking met de studieadviseurs van de faculteiten.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over bijvoorbeeld de topsportregelingen, dan kun je contact opnemen met Olga Peters via topsport-sc@remove-this.tudelft.nl.

TU Delft-topsportstatus aanvragen

Je kunt in aanmerking komen voor de TU Delft-topsportstatus als je beschikt over een NOC*NSF-status of een Den Haag Topsport-registratie. Vul het topsportformulier (PDF) in en dien het in bij Olga Peters via topsport-sc@remove-this.tudelft.nl of geef het af bij de Sportbalie t.a.v. Olga Peters. Zij stelt vast of je wel of niet binnen de TU Delft-topsportregeling valt. Als je in aanmerking komt, maakt zij een afspraak met je.

© 2017 TU Delft

Metamenu